lietuviškai | english
Rėmėjai | Istorija | Ankstesnės programos | Vaizdai | Kontaktai
banchetto musicale

Rugsėjo 8 d., penktadienį, 19 val.
Šv. Jonų bažnyčioje, Šv. Jono g. 12, Vilniuje

Bachas ir Liuteris
Vokietijos vargonų muzika nuo H. Scheidemanno iki J. S. Bacho

Benjamin Alard – vargonai (Prancūzija)


Gana greitai išplitusi liuteroniškoji Reformacija turėjo svarbios įtakos pirmiausiai Vokietijos muzikai, skambėjusiai šios šalies dvaruose ar miestuose. Vien tai, kad protestantų giesmės suskambo savomis kalbomis (pirmiausia vokiškai) lėmė tai, kad jas galėjo giedoti didžiuma žmonių, o tai lėmė ir vieno svarbiausių muzikos žanrų – protestantiškojo choralo – atsiradimą. Liuteronų tikėjimas perteikiamas šešiuose vadinamuosiuose katekizmo choraluose – Dešimt Dievo įsakymų, Tikėjimo išpažinimas, Tėve mūsų, apie Krikštą, Išpažintį, Komuniją. Minint 200 metų sukaktį, kai Leipcigo miestas priėmė liuteronų tikėjimą, 1739 metais J. S. Bachas parašė simbolinį kūrinį, kuriame sujungė liuteroniškąsias mišias (Kyrie ir Gloria) ir po du kiekvieno katekizmo choralo variantus.
Tarp ryškių ano meto Vokietijos vargonų muzikos kūrėjų reikia paminėti Hamburgo kompozitorius Heinrichą Scheidemanną ir Matthiasą Weckmanną. Šių muzikų kūryba padarė svarbios įtakos jaunajam J. S. Bachui ir reikšmingai praturtino muzikos istoriją.


Koncertą remia Prancūzų institutas Lietuvoje© 2017 Banchetto Musicale . Imprint . WebDesign: Mathias Lim und Partner