lietuviškai | english
Rėmėjai | Istorija | Ankstesnės programos | Vaizdai | Kontaktai
banchetto musicale

Rugsėjo 11 d., pirmadienį, 20 val.
Pranciškonų vienuolyno bažnyčioje, Trakų g. 9, Vilniuje

Devotio moderna
„Naujojo pamaldumo“ giesmės Reformacijos išvakarėse

Ansamblis „Ars Choralis Coeln“ (Vokietija)


„Naujojo pamaldumo“ judėjimas kilo Bažnyčioje vėlyvaisiais viduramžiais – juo buvo raginama ieškoti „trečiojo kelio“ greta pasaulietinio ir vienuoliškojo gyvenimo, naujai atrasti senąsias pamaldumo praktikas – nuolankumą, paklusnumą ir paprastumą. XIV amžiaus pabaigoje šias idėjas savo veikaluose pradėjo skleisti olandas Geertas Groote’as, o judėjimas veikiai paplito Vokietijoje, pirmiausiai Reino krašte ir Elzase. Naujasis sąjūdis inspiravo ir naujų religinių tekstų, giesmių atsiradimą. Antai XV a. rankraštiniuose giesmynuose jau atsispindi siekis giedoti ne vien lotyniškai – į liturginius tekstus įterpiami ir olandiški, vokiški intarpai. Krikščioniškojo humanizmo idėjos, kilusios Reformacijos išvakarėse, turėjo įtakos ir naujajam Liuterio judėjimui.
Moterų ansamblis „Ars choralis Coeln“, ištyrinėjęs ano laiko muzikinius rankraščius, pristato nepaprastai įdomią „naujojo pamaldumo“ judėjimo giesmių programą.
© 2017 Banchetto Musicale . Imprint . WebDesign: Mathias Lim und Partner